Upravitelj Split - 20 godina sa vama
upravljanje i održavanje
stambenih i poslovnih objekata

Osiguranje zajedničkih dijelova

12.09.2017.
OSIGURANJE ZGRADA

Jedna od bitnih stavki upravljanja zgradama svakako je i odgovarajuće osiguranje imovine. Članak 2. Uredbe o održavanju zgrada kao jedan od troškova koji proizlazi iz sredstava zajedničke pričuve navodi upravo osiguranje zgrade kod osiguravajućeg društva. Kada govorimo o osiguranju zgrade, važno je naglasiti da se tu ne radi o osiguranju pojedinih stanova već o osiguranju zajedničkih dijelova. Tu konkretno mislimo na ulazno predvorje, stubište i površine izvan stanova i poslovnih prostora, podrum, sklonište, potkrovlje, temelji i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije i slično. Predmetom osiguranja mogu biti i svi ugrađeni uređaji i oprema ( npr. dizala, hidrofori ), ukoliko to suvlasnici odluče. Uobičajena polica osiguranja obuhvaća osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti, te u posljednje vrijeme poučeni iskustvom i osiguranje od odgovornosti suvlasnika i upravitelja zgrade.

OSIGURANJE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI

Putem police osiguranja od požara i drugih opasnosti, građevinski objekt je osiguran na novu vrijednost, što obuhvaća naknadu svih troškova obnove ili izgradnje novog objekta jednakih građevinskih karakteristika i na istom mjestu kao postojeći. Ugrađene instalacije i uređaji nisu osigurani od opasnosti loma. Osiguranjem, zgrade mogu biti osigurane od osnovnih i dodatnih opasnosti, te posebnih pogodnosti.

Osnovne opasnosti:

 • požar i udar groma
 • eksplozija ( osim od nuklearne energije )
 • oluja
 • tuča
 • udar vlastitog ili nepoznatog motornog vozila, te vlastitog radnog stroja u osigurani objekt
 • pad i udar zračne letjelice
 • manifestacije i demonstracije ( samo u miru ).

Dodatne opasnosti:

 • izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, te centralnog grijanja (neočekivano izlijevanje vode iz vodovodnih i odvodnih cijevi, uređaja za grijanje toplom vodom i parom, te drugih uređaja i aparata koji su priključeni na vodovodnu mrežu i to zbog oštećenja tih cijevi, uređaja i aparata )
 • poplave, bujice i visoke vode

Temeljem pokrića dodatnih opasnosti, ugovaratelj osiguranja ima pravo na naknadu za štetu nastalu na objektu zbog vode, ali i pravo na naknadu troškova popravka pokvarenih instalacija.

Posebne pogodnosti:

 • pregaranje elektromotora liftova ( pregaranje statorskih namota, pogonskih i pomoćnih motora, pregaranje opreme za upravljanje i nadzor rada, pripadnih instalacija dizala u strojarnici kao posljedice ili uzroka pregaranja statorskih namota, te troškovi usluge montaže, demontaže, otpreme i povrata servisa dijelova čiji se popravak priznaje.)
 • osiguranje vatrogasnih aparata i hidranata za vodu s mlaznicama, od opasnosti provalne krađe i razbojstva.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI SUVLASNIKA I UPRAVITELJA ZGRADE

U posljednje vrijeme, sve je češća praksa ugovaranja ove stavke u policu osiguranja zgrade. Njome osiguravatelj preuzima pokriće od odgovornosti suvlasnika i upravitelja zgrade za sve štete koje bi nastale, odnosno bile nanešene životu, zdravlju ili imovini trećih osoba, a koje proizlaze iz posjedovanja, upravljanja, korištenja i održavanja zgrade, zemljišta i dizala. Najčešći primjer je otpadanje dijelova fasade ili drugih objekata sa zgrade. Važno je naglasiti da ovaj vid osiguranja pokriva isključivo štete nastale trećim osobama. Trećim osobama ne smatraju se suvlasnici zgrade, vlasnici poslovnih prostora, upravitelj, te svi korisnici stanova, poslovnih prostora i garaža bez obzira na njihov status. Uvijek preporučamo ugovaranje i ove stavke u policu osiguranja, jer je na taj način suvlasnicima osigurana maksimalna sigurnost uz minimalno izdvajanje. Uz to, naše poduzeće surađuje sa svim većim osiguravajućim kućama, te Vam je stoga u mogućnosti ponuditi najpovoljnije uvjete osiguranja Vaše zgrade.