Upravitelj Split - 20 godina sa vama
upravljanje i održavanje
stambenih i poslovnih objekata

Energetska obnova stambenih zgrada

13.09.2017.
Poštovani suvlasnici,

kao upravitelj stambenih zgrada želimo Vas informirati o naslovnoj tematici u svrhu potencijalnog unapređenja kvalitete života u stambenoj zgradi te smanjenja potrošnje energije.

Potaknuti smo svakodnevnim medijskim ''bombardiranjem'' po pitanju poticanja energetske učinkovitosti, subvencija Europskih fondova, izrade energetskih certifikata i sličnih termina koji su vrlo aktualni posljednjih godina..


Prije svega, želimo Vas upoznati sa samim terminima i definicijama energetska učinkovitost,energetski certifikat i energetska obnova.


Energetska učinkovitost je skup isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije bez kompromitiranja razine udobnosti življenja. Pojednostavljeno, energetska učinkovitost predstavlja upotrebu manje količine(energenata) za obavljanje istog posla (grijanje-hlađenje prostora, rasvjetu, proizvodnju raznih proizvoda, pogon vozila, i dr.).

Uz pojašnjenje ovog pojma posebno ćemo se zadržati na energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.

Naime, u zgradama se troši oko 40% od ukupne potrošnje energije, stoga je izuzetno važna njihova energetska učinkovitost tj. osiguravanje minimalne potrošnje energije da bi se postigla optimalna ugodnost boravka i korištenja zgrade. Potrošnja energije u zgradi ovisi o karakteristikama zgrade (obliku i konstrukcijskim materijalima), energetskih sustava u njoj (sustava grijanja, hlađenja, prozračivanja, električnih uređaja i rasvjete koji se u njoj koriste), ali i o klimatskim uvjetima podneblja na kojem se nalazi.

Zgrade u Hrvatskoj većinom su građene prije 1987. godine te kao takve nemaju odgovarajuću toplinsku zaštitu. Čak oko 83% zgrada ne zadovoljava ni Tehničke propise iz 1987. i imaju velike gubitke topline, uz prosječnu potrošnju energije za grijanje od 150 do 200 kWh/m2, što ih svrstava u energetski razred E. Povećana potrošnja energije podrazumijeva i veće emisije CO2 u atmosferu te je nužno poduzeti potrebne mjere kako bi se smanjila njihova nepotrebna potrošnja i racionaliziralo korištenje dostupnih energenata.

Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti u zgradi se smanjuje potrošnja energije, ali i povećava ugodnost boravka u prostoru te trajnost zgrade.


Mjere energetske učinkovitosti u zgradarstvu su:

 • energetski pregled zgrade i energetski certifikat, koji pokazuje energetsko stanje pojedine zgrade ili njenog dijela;
 • povećanje toplinske zaštite zgrade (postavljanje toplinske izolacije te energetski učinkovite stolarije);
 • povećanje učinkovitosti sustava grijanja, hlađenja i ventilacije;
 • povećanje učinkovitosti sustava rasvjete i električnih uređaja;
 • korištenje obnovljivih izvora energije.


Upravo za poticanje provedbe tih mjera Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je Program en.obnove stambenih zgrada za razdoblje od 2013. do 2020. godine ( s detaljnim planom za razdoblje od 2014.-2016. godine), sa ciljem smanjenja ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini.


Pojam energetskog certifikata nametnuo se donošenjem Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada kojim se od 01.07.2013.g. vlasnici nekretnine (ili njezinog posebnog dijela) koja se prodaje obvezuju priložiti energetski certifikat kupoprodajnom ugovoru. Za nekretnine (tj. njihov posebni dio) koje se daju u najam, zakup ili leasing obveza certificiranja počinje od 01.01.2016.g.

Jedno od brojnih pitanja koje se nametnulo je da li je zgrada u obvezi izrade en. certifikata?

Odgovor je NE, ukoliko se ne prodaje cijela zgrada. Dakle, samo vlasnici stanova koji se prodaju obvezni su napraviti certifikat za taj stan, a cijela zgrada ga može izraditi ukoliko se suvlasnici tako dogovore.

Međutim, u okviru ostvarivanja subvencija provedba energetskog pregleda zgrade je važan korak.

Energetskim pregledom analiziraju se energetska svojstva zgrade u smislu toplinske zaštite, kao i energetska svojstva sustava grijanja i hlađenja, klimatizacije i ventilacije, pripreme potrošnje tople vode, elektroinstalacije i rasvjete.

Po izvršenom pregledu izrađuje se en.certifikat sa podacima o potrošnji energije i prikazom en.razreda (A+ do G) kao i prijedlog mjera za poboljšanje en.svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane uz ostvarivu uštedu i procjenu razdoblja povrata investicije.


Energetska obnova
je postupak koji podrazumijeva provođenje mjera za povećanje energetske učinkovitosti. Procijenjeno je da je primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti, potrošnju zgrada moguće smanjiti čak peterostruko!


Financiranje energetske obnove:


Provedbeno tijelo ranije spomenutog Programa en.obnove stambenih zgrada za razdoblje od 2013. do 2020. godine je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), a sredstva će se između ostalog izdvajati za obnovu fasada, toplinsku izolaciju, termoizolaciju krova, zamjenu stolarije i ugradnju sustava za korištenje izvora obnovljive energije. Kao što Program Vlade iz 2014. i predviđa, sredstva se od 2016. počinju povlačiti iz Europskih fondova


S obzirom da se najveći dio (35%) topline gubi preko fasade, projekt za obnovu zgrade kod prijave na natječaj minimalno treba sadržavati poboljšanje toplinske izolacije vanjske ovojnice zgrade, a sve ostale mjere su opcionalne.


Toplinska izolacija vanjske ovojnice – TERMO FASADA:

Uzimajući u obzir sve dosad navedeno, u posljednjih nekoliko godina javio se pojačan interes suvlasnika za obnovu fasada zgrada kao i za postavljanje termo izolacije.

Dakle, obnova fasade zgrade nije samo estetski problem odnosno ''šminkanje'' dotrajale ovojnice već će se adekvatnom izolacijom ispod završnog sloja tj. postavljanjem toplinske izolacije s vanjske strane zida riješiti i probleme s kondenzacijom pare (od kuhanja, tuširanja, sušenja odjeće) koja se javlja zbog niske temperature zida, te nastanak gljivica i pljesni. Također će i toplinski ugođaj u prostoru biti bolji zbog povećane temperature zida.

Također, toplinska izolacija štiti zgradu od štetnih vanjskih utjecaja i njihovih posljedica (vlaga, smrzavanje, pregrijavanje) čime joj se produžuje vijek trajanja.


Ono što je bitno za Vas kao suvlasnike je činjenica da ste dužni osigurati sredstva za provođenje ovih mjera, što bi u svakom slučaju značilo znatno povećanje pričuve i podizanje kredita kod poslovne banke.

To je zasigurno najveća prepreka ovim investicijama s obzirom da ne postoji garancija dobivanja sredstava od strane Fonda.

Sredstva koja se dodjeljuju su ograničena, te je potrebno ispuniti određene uvjete (kriterije) po kojima će se bodovati podnesene ponude (smanjenje godišnje potrebne energije za grijanje, projektiranje uštede energije po mjerama en.učinkovitosti, godina izgradnje zgrade, financijski kriterij i spremnost na provedbu projekta).

Zbog poprilično kompliciranog postupka i strogo definiranih uvjeta kod aplikacije za subvencije,sve više suvlasnika se odlučuje financirati izradu termo fasade u vlastitom aranžmanu (bez apliciranja na natječaje Fonda) čime im je osigurana veća sloboda kod odlučivanja o debljini same izolacije, preskakanje postupka (i troška) izrade energetskog certifikata i projekta kao i obveza plaćanja ovlaštenog nadzora.


Posljednji natječaj odnosno Poziv na dostavu ponuda je objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 17.10.2016. godine i bio je otvoren za prijave do 31.1.2017. godine.Koji su bili uvjeti za prijavu po ovom Javnom pozivu?

 • prijaviti su se mogle isključivo cijele zgrade (arhitektonske cjeline), ne i pojedinačni ulazi
 • zgrade nisu smjele biti pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
 • projekti moraju ostvariti više od 50% ušteda energije potrebne za zagrijavanje prostora (Qhn,d)
 • 66% zgrade mora biti stambene namjene, a negrijani nadzemni prostor ne smije biti više od 25% površine (hodnici i sl… - u to ne ulaze podzemni dijelovi zgrade)
 • mogle su se prijaviti zgrade D razreda ili lošije ako su smještene na kontinentu, odnosno C razreda i lošije ako se nalaze u primorju (55% zgrada se nalazi u C razredu)
 • nužna je bila odgovarajuća suglasnost suvlasnika (natpolovična većina, sukladno članku 29. Zakona o energetskoj učinkovitosti, NN 127/14)
 •  prilikom prijave je bilo potrebno imati energetski pregled i certifikat te glavni projekt - za koje će biti odobreno retroaktivno sufinanciranje od 85%(uz ograničenje maksimalnog iznosa) ukoliko su izrađeni kasnije od 1.1.2014. godine i usklađeni sa tehničkim uvjetima natječaja
 • prijave se nakon provedene evaluacije rangiraju po broju ostvarenih bodova, a kriteriji za bodovanje su, između ostalog, smanjenje potrebe za toplinskom energijom po uloženoj kuni odobrenog iznosa, broj stanova, energetski razred, starost zgrade, planirana ušteda energije, smanjenje CO2emisija, spremnost projekta za provedbu (sklopljeni ugovori s izvođačima za radove, s bankom za kreditiranje) i slično dodatni bodovi su se davali projektima koji uključuju korištenje obnovljivih izvora energije te zamjenu energenta za grijanje.


S obzirom da zasada nema otvorenih javnih natječaja, o detaljima i najnovijim uvjetima obavijestit ćemo Vas kada budemo imali preciznije informacije.


Najvažnije je s naše strane kao upravitelja zgrade pružiti Vam sve potrebne informacije o mogućnostima koje se nude. Također, u suradnji sa ovlaštenim poduzećima u mogućnosti smo Vas provesti kroz kompletan postupak sa pripremom dokumentacije, izradom certifikata i projekta, troškovnika i ponuda za radove.

Ono što Vi kao suvlasnici zgrade morate napraviti je donijeti odluku u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a na nama je da po toj odluci postupimo.
Sa štovanjem,

"Upravitelj" d.o.o.